Wij

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

LEON-groepen is een samenwerking tussen de volgende partners: UC Leuven-Limburg, Stebo, De Bladwijzer en de Boomgaard.

image001[1]

UC Leuven-Limburg

University Colleges Leuven-Limburg biedt onderwijs aan 15000 studenten en is ontstaan uit de fusie van de KHLim, de KHleuven en Groep T. De UC Leuven-Limburg ze sterk in op onderzoek en dienstverlening. De hogeschool streeft naar een goede afstemming op de noden van de samenleving. Vanuit deze achtergrond ontwikkelde de departementen Lerarenopleiding en Sociaal Agogisch Werk van de UC Limburg, samen met Stebo, het LEON-groepenproject.

Projectleider Hilde Geuens verwoordt het zo:

“Als hogeschool onderzoeken wij graag hoe welzijn en onderwijs dichter naar elkaar toe kunnen groeien en elkaar wederzijds kunnen versterken. Door concreet samen te werken met het werkveld, worden we voortdurend uitgedaagd onze bachelors en aanverwante opleidingen bij te sturen en aan te passen aan de noden van deze tijd. Via het LEON-groepen-project leerden we met vallen en opstaan waar gezamenlijke krachten zitten tussen scholen en welzijnsorganisaties en welke obstakels ieder te nemen heeft om dichter bij elkaar te komen.”

 

stebo logo jpgWat is Stebo?

Wij zijn een groep betrokken en enthousiaste mensen die werken aan een samenleving waarin ieder mens evenwaardig van tel is. Wij zijn coaches, adviseurs, procesbegeleiders, projectontwikkelaars, opbouwwerkers.

Onze deskundigheid zit ‘m in samenlevingsopbouw, buurtontwikkeling, wonen, werken, ondernemen, educatie en energiebeheer en getalenteerd in communicatie, coaching, procesbegeleiding, netwerking en projectwerk. We verbinden onze talenten altijd op nieuwe manieren om te kunnen inspelen op nieuwe behoeften

Wij werken aan een leefomgeving die het talent en de bezieling van alle mensen prikkelt en ontwikkelt. We schenken extra aandacht aan mensen die vandaag minder mogelijkheden of kansen hebben. In een gezonde samenleving dragen alle inwoners bij tot het floreren van het geheel: werkend of werkzoekend, ondernemer of medewerker, jong of ouder, man of vrouw, hier of elders geboren.

Daarom stimuleren wij mensen om hun leven in handen te nemen. We gaan met hen op zoek naar sterkten en toekomstverwachtingen. We ontwikkelen en verbinden de krachten tussen mensen, groepen, regio’s en organisaties. We pakken problemen aan door onze acties scherp te stellen op de oplossingen.

Wij zoeken in ons werk altijd de samenwerking op over de grenzen van organisaties, functies en overtuigingen heen, in alle vrijheid en in gedeelde verantwoordelijkheid. We gaan ook het gesprek aan met beleidsverantwoordelijken en voorzieningen.

We willen dat ons werk duurzaam is, tot blijvende resultaten leidt en bijdraagt tot een leefbare omgeving, ook voor de mensen die na ons komen.

Limburg is onze biotoop, al staat ons raam ook open naar Vlaanderen, Europa en elders in de wereld. Waar we kunnen, willen we inspireren en geïnspireerd worden

stebo-wij

 

logo bladwijzer

Pionierschool:

De Bladwijzer

Binnenlaan 1 – 3600 Genk

089/382644

info@debladwijzer.com

Directie: Luc Beck

directie@debladwijzer.com

 

De Bladwijzer is een kleinschalige school gelegen in Waterschei in Genk. Er zijn zes leerjaren, drie kleuterklassen en één instapklas. De Bladwijzer kiest bewust voor ontwikkelingsgericht onderwijs en samenwerking met andere partners. Zo stelt de school zijn lokalen open voor de kunstacademie en de circusschool. Ook met ouders wordt al lang samengewerkt. Naast het oudercomité zijn er moedergroepen, leesouders, verteltasouders en lessen Nederlands.

De Bladwijzer maakt deel uit van de schoolgemeenschap de Speling en Luc Beck is er directeur. 

image001

 

Pionierschool De Boomgaard

Boomkensstraat 11- 3500 Hasselt

011/27.04.92

de.boomgaard@kt-scholengroep.be

Directie: Els Herbots (pedagogisch) en Jos Maex (zakelijk)

Els.herbots@kt-scholengroep.be

Midden in Runkst in Hasselt ligt de Boomgaard, een school met drie vestigingsplaatsen. Net buiten de ring is er de Veldstraat, een kleuterschool met twee klasjes. Binnen de ring van Hasselt bevindt zich de Boomkensstraat, de hoofdvestiging, met vijf kleuterklassen en het eerste tot en met het vierde leerjaar. Even verderop ligt de Schoolstraat waar het vijfde en het zesde leerjaar les krijgen. De leerlingen en de ouders van de Boomgaard vormen een afspiegeling van de wijk Runkst. De Boomgaard engageert zich voor het bredere verhaal van het Leonhuis en wil zijn leerlingen een breed ontwikkelingsaanbod bieden dat verder gaat dan de gewone schooluren.

De Boomgaard is lid van de KT-scholengroep en Els Herbots is er pedagogisch directrice.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]