Op maandag 22 september kwamen ouders en leerkrachten  van de Bladwijzer samen met enkele intermediairen om uit te zoeken rond welke thema’s ze dit schooljaar wilden werken om de school sterker te maken. Deze thema’s werden reeds in een eerdere bijeenkomst naar voor geschoven. Genoemde thema’s waren; speelplaats maken, leesvoorbereiding, reclame maken voor de school, een leuke activiteit voor iedereen voorbereiden, schooltuintjes en hoekenwerk.  Luk Beck (directeur van de Bladwijzer) had samen met Stebo, UCLeuven- Limburg en Arno Vansichen deze tweede bijeenkomst voorbereid. Zo was er voor elk thema nagegaan welke intermediairen hier een aanbod rond hebben. De deelnemers konden zelf kiezen met welke thema’s zij aan de slag wilden gaan. Vanuit een heel aantal van deze thema’s zullen er groepen opgestart worden. Zo zullen de ouders van het eerste en tweede leerjaar uitgenodigd worden om deel te nemen aan een themagroep talenten/hoekenwerk.