Scholen

Zijn LEON-groepen iets voor jouw school?

Antwoord je op onderstaande vragen drie keer ‘ja’ dan is de kans daarop groot.

1. Is jouw school het eens met de volgende uitspraak: ‘betrokken en lerende ouders verhogen de kans op betrokken en lerende kinderen.’?

2. Is jullie school een plaats waar ook ouders mogen leren?

3. Staan jullie open voor samenwerking?

Een woordje uitleg:

1. LEON-groepen zijn ontstaan vanuit het grotere concept LEON-huis. Dit bevat een visie op onderwijs waarin leren een natuurlijk proces is dat plaatsvindt in verschillende contexten en waarin verschillende partners een eigen inbreng hebben. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.

2. LEON-groepen zijn groepen ouders die kortdurende cursussen volgen in de school. De achterliggende gedachte hierbij is dat de school een vertrouwde instantie is en dat de drempelvrees van sommige ouders om een cursus te volgen, vermindert als die cursus tijdens de schooluren in de school wordt aangeboden. Dit houdt uiteraard in dat de school een lokaal moet hebben waar de ouders kunnen leren.

3. Ouders kortdurende cursussen laten volgen in de school vraagt samenwerking van de school met de verschillende intermediairen die deze cursussen aanbieden.