Iets voor jou?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Scholen

Zijn LEON-groepen iets voor jouw school?

Antwoord je op onderstaande vragen drie keer ‘ja’ dan is de kans daarop groot.

 1. Is jouw school het eens met de volgende uitspraak: ‘betrokken en lerende ouders verhogen de kans op betrokken en lerende kinderen.’?
 2. Is jullie school een plaats waar ook  ouders mogen leren?
 3. Staan jullie open voor samenwerking?

 

Een woordje uitleg:

 

 1. LEON-groepen zijn ontstaan vanuit het grotere concept LEON-huis. Dit bevat een visie op onderwijs waarin leren een natuurlijk proces is dat plaatsvindt in verschillende contexten en waarin verschillende partners een eigen inbreng hebben. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.

 

 1. LEON-groepen zijn groepen ouders die kortdurende cursussen volgen in de school. De achterliggende gedachte hierbij is dat de school een vertrouwde instantie is en dat de drempelvrees van sommige ouders om een cursus te volgen, vermindert als die cursus tijdens de schooluren in de school wordt aangeboden. Dit houdt uiteraard in dat de school een lokaal moet hebben waar de ouders kunnen leren.

 

 

 1. Ouders kortdurende cursussen laten volgen in de school vraagt samenwerking van de school met de verschillende intermediairen die deze cursussen aanbieden.

Intermediairen

 

Zijn LEON-groepen iets voor jouw organisatie?

Antwoord je op onderstaande vragen drie keer ‘ja’ dan is de kans daarop groot.

 1. Is je organisatie op zoek naar nieuwe manieren om jullie doelgroep te bereiken?
 2. Is je organisatie flexibel?
 3. Staan jullie open voor samenwerking?

 

Een woordje uitleg:

 1. LEON-groepen vinden plaats in scholen, maar zijn bedoeld voor volwassenen. Het uitgangspunt hierbij is dat de school voor ouders een vertrouwde instantie is. Ouders zetten hun kinderen af aan de school. Door cursussen aan te bieden in scholen, moeten ouders geen extra verplaatsing maken en is er minder drempelvrees. Ideaal zijn lessen die om 9 uur starten. Dan kunnen ouders immers dadelijk blijven.

 

 1. Cursussen aanbieden in scholen betekent dat je rekening moet houden met schooluren en – schoolvakanties. In onze pilot hielden we eerst een bevraging bij moeders om na te gaan op welke domeinen zij zich wilden ontwikkelen. Op basis daarvan spraken we intermediairen aan die hun bestaande programma wat inkorten of uitbreiden naargelang de vraag van de moeders.

 

 

 1. Lesgeven aan volwassenen in de school van hun (klein)kinderen vraagt samenwerking met de school en eventueel andere organisaties die bij de school betrokken zijn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]