Vijf woensdagvoormiddagen van 9 uur tot 12 uur. Dat is de tijd die zeven deelneemster investeerden in hun professionele toekomst. Zij volgden immers de themagroep tewerkstelling in Houthalen van november tot december. Na deze groepssessies kunnen zij nog tot het einde van het schooljaar beroep doen op individuele begeleiding door An Kempeneers en Ayse Demirci van Stebo, de twee begeleiders van de groepssessies.

An vertelt geanimeerd over de themagroep: ‘ De deelnemers waren zo enthousiast; het was echt fijn werken. Niet iedereen kon goed Nederlands maar er werd onderling vertaald en iedereen was gemotiveerd om werk te vinden. Doordat we met twee begeleiders waren, konden we een hoog tempo aanhouden ondanks de taalproblemen. De eerste sessie bekeken we met de deelnemers waar hun krachten lagen. En de laatste sessie kwam er een dienstenchequebedrijf zich voorstellen. Chapeau voor dat bedrijf dat naar de school kwam om sollicitatiegesprekken af te nemen. Dat maakt de stap naar de arbeidsmarkt voor de deelnemers weer wat kleiner. Hoewel ik er van overtuigd ben dat zij zeker ook hun voordeel zullen doen met het aannemen van deze gemotiveerde vrouwen.

Wat mij ook bijblijft van deze sessies is de vlotte opstart ervan. De vraag kwam vanuit het schoolopbouwwerk in Houthalen en er was een goede samenwerking met het buurthuis en de Dominiek Savioschool. Dat maakte dat we snel voldoende én geïnteresseerde deelnemers vonden, die we in een geschikte locatie, de plaatselijke school, de sessie konden aanbieden.’

We hopen dat de start van 2015 ook de start is van een (nieuwe) professionele carrière van de deelneemsters!

copyright:  Mary Anne Enriquez

copyright: Mary Anne Enriquez